Mārtiņdiena pirmsskolā

10. novembrī, izzinot ticējumus, minot mīklas, dziedot dziesmas un ejot rotaļās, pirmsskolas bērni svinēja Mārtiņdienu.

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.