Ekskursija uz Staļģenes austuvi 6-gadīgā grupa

Austuve atrodas Jaunsvirlaukas novada Staļģenes pagasta pārvaldes ēkā, kur varējām apskatīt, kā top  tautas tērpi un to elementi, plašāk izzināt aušanas tradīcijas, materiālo klāstu un iepazīt krāšņo austo pūru. 

Bērni  pieredzējušu meistaru vadībā varēja darboties arī paši. Praktiskā darbošanās ļauj padziļināti iepazīt šīs tradīcijas un veicina iemaņu tālāku nodošanu. Stelles vēsturiski ir saglabājušas savu darbības principu, taču ļauj integrēt jaunus mūsdienu materiālus, netradicionālas tehnikas, tādējādi radīt mūsdienīgas inovatīvas idejas.

 Paldies Ritai Sidrabai par jauko uzņemšanu austuvē un bērniem doto iespēju pašiem darboties.

Sk. Anita Raubena un Gundega Krastiņa