Džimbas drošības programmas nodarbības pirmsskolā.

Decembra sākumā trīspadsmit 6 – gadīgās grupas bērni saņēma apliecības par piedalīšanos Džimbas drošības programmā, kas palīdzēs drošāk justies attiecībās ar lieliem un maziem, pazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem.

Centra “Dardedze”  speciālisti ir izstrādājuši preventīvi izglītojošu programmu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, lai veicinātu viņu zināšanas par bīstamām, nedrošām situācijām un sniegtu viņiem prasmes un iemaņas, kā šādās situācijās adekvāti rīkoties.

9 nodarbību laikā ar drošības tēla– Drošuļa Džimbas palīdzību, izmantojot dažādas interaktīvas metodes – mūzika, ritmiskas frāzes, video, lomu spēles, stāsti un diskusijas, bērnu zināšanas par personisko drošību ir ievērojami uzlabojušās. Tas liecina par to, ka šādas nodarbības bērniem ir nepieciešamas.

Lai programma būtu efektīvāka, tad katras nodarbības noslēgumā vēstuli uz mājām saņem arī vecāki, kurā tiek informēti par nodarbības saturu un gaitu, ar lūgumu šo informāciju pārrunāt mājās.

Sanita Meijere, pirmsskolas metodiķe