Programmas

 

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.3283

Pirmsskolas izglītības programma (Izglītības programmas kods 0101111) 

Pamatizglītības programma (Izglītības programmas kods 21011111), Akreditācijas lapa Nr.9989