"Prāta un emociju turbulence

4.aprīlī Latvijas skolas somas pasākumā "Prāta un emociju turbulence" viesojās improvizatores Elīna Geida un Anete Bendika. Demonstrējot improvizācijas etīdes, risinājās sarunas par sajūtu pasauli, tika aicināts atpazīt emocijas.

Skolēni labprāt iesaistījās etīdēs, radot stāstus un stāstot tos caur dažādām emocijām.

Nodarbība nostiprināja izpratni par emociju ietekmi uz cilvēka rīcību, lika aizdomāties par to kontroli dažādās dzīves situācijās. Īpašs paldies 9.klases skolēnam Vestardam Strangam par pasākuma apskaņošanu un lielisko sadarbību ar māksliniecēm!

 

                                                           Ārpusklases darba organizatore Silvija Saleniece