Mācību materiāli

“Bitīšu” grupas bērni cītīgi gūst zināšanas un prasmes, lai septembrī veiksmīgi uzsāktu skolas gaitas. Tādēļ ar dažādu metožu un metodisko materiālu palīdzību apgūst gan lasītprasmi, gan matemātiskos priekštatus un zināšanas. 

Daudzveidīgus materiālus piedāvā ne tikai interneta vietnes un veido skolotājas pašas, bet arī bērni iesaistās un piedāvā savu izstrādāto materiālu. Tā Santa Pavlovska ar mākslinieciski radošu pieeju izveidoja materiālu praktiskai darbībai saskaitīšanas un atņemšanas prasmju veiksmīgākai apguvei desmit apjomā, kā arī izpratnes veicināšanai teksta uzdevumu risināšanā.  Par šo ideju un izveidoto materiālu priecājamies mēs, skolotājas, gan arī grupas bērni. Mēs lepojamies par Santas paveikto!

 

                                                                                    Vija Cigelniece