Sniegotā ekskursija

30.novembrī 8.klases skolēni devās mācību ekskursijā iepazīt Pirmā pasaules kara vēsturi Latvijas Kara muzeja filiālē “Ziemassvētku kauju muzejs”, kas  atrodas Jelgavas novada Valgundes pagasta “Mangaļu” mājās un Eduarda Pāvula memoriālo izstādi  KIC “Vietvalži” Spuņciemā.

Tā kā esam noskatījušies pēc A.Grīna romāna motīviem mākslas filmu “Dvēseļu putenis”, vēstures, audzināšanas un literatūras stundās esam mācījušies par Latvijas brīvības un neatkarības cīņām, vienojāmies klasē, ka būtu vērts nokļūt autentiskā vidē un laikā, lai dziļāk izprastu šo jēdzienu vērtību.

Muzeja teritorijā saglabājušies unikāli I pasaules kara lauka fortifikācijas elementi, kas saistīti ar leģendārajām Ziemassvētku kaujām. Ziemassvētku kauju muzeja brīvdabas ekspozīcijā autentiskā vietā rekonstruēts nocietinājumu sistēmas posms- blindāža un daļa no vācu aizsardzības pirmās līnijas- “vācu vaļņa”, kas ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā.

Mēs piedalījāmies komandu sacensībās virves vilkšanā, šķēršļu joslas pārvarēšanā, dažādās stafetēs ārā, sniegā un aukstumā, mums, mūsdienu pusaudžiem, tas šķita aizraujoši, bet, ieklausoties gida Dagņa Dedumieša stāstījumā, sapratām, ka diezin vai tā laika plānajos šineļos, līdz – 30* C, pusbadā, bez pienācīgas militārās izglītības un medicīniskās aprūpes mēs būtu izdzīvojuši… Tāpēc vēl vairāk apbrīnojam tos mūsu Latvijas brīvības cīnītājus, pateicoties kuriem, mums ir sava valsts!  

Pēc maltītes, ko pagatavojām uz dzīvās uguns, devāmies uz Eduarda Pāvula memoriālo izstādi KIC “Vietvalži”, kur centra vadītāja Dace Ulpe vada nodarbību, kuras mērķis ir pilnveidot izpratni par patriotismu, kas balstīts gan emocionālās izjūtās, gan vēstures zināšanās, kā pamatu izmantojot videofilmu “Sprediķis Piņķu baznīcā” ar Eduarda Pāvula balss ierakstu (Aleksandra Čaka episkās poēmas “Mūžības skartie” daļu “Sprediķis Piņķu baznīcā”. Poēma iekļauta Latvijas Kultūras kanonā kā valodas piemineklis, kas veltīts latviešu strēlnieku liktenim, personību spēkam un misijai Pirmā pasaules kara notikumos.)

Šī mācību ekskursija bija vērtīgs ieguvums mūsu patriotisma stiprināšanai un vēstures, kultūras, un literatūras zināšanām, tā bija arī klases kolektīva saliedēšana, paldies par atbalstu projektam “Skolas soma”, jo šoreiz šis ieguvums bija bezmaksas.

 

8.kl.kolektīvs un audzinātāja Vita Klausa