Koncerts- Latvijas dzimšanas dienai!

2023.gada 17.novembrī Staļģenes pamatskolas sporta zālē notika svinīgais koncerts, veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai. Tajā piedalījās 1.-9.klašu skolēni, viņu vecāki, skolotāji, skolas darbinieki. Liels paldies par ieguldīto organizatorisko darbu skolas ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei. Paldies par skaņu un gaismu operatora darbu Gaitim Loginam.

Svinīgo pasākumu atklāja skolas direktors Aivars Naglis un Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece. Uzstājās Salgales mūzikas un mākslas skolas direktores Andas Silgailes vadībā sagatavotie jaunie mūziķi, skolas 1.-5.klašu skolēnu koris, Jelgavas novada kora “Asni” grupa, 2.b klases ansamblis.

Tika apbalvotas klases, kuras ieguva visvairāk punktu erudītu konkursā. 4.-6.klašu grupā 1.vieta- 6.a klasei; 7.-9.klašu grupā 1.vieta- 9.klasei. Jautājumi bija par dažādos mācību priekšmetos apgūstamo vielu. Mūzikā vislabākās zināšanas bija- 4. un 9.klasei; dabaszinībās- 5. un 8.klasei; latviešu valodā un literatūrā- 6.a un 8.klasei; vizuālā mākslā- 6.a, 6.b un 9.klasei; sportā- 6.a un 7.klasei. Liels paldies par konkursa organizēšanu skolotājai Silvijai Saleniecei un par konkursa kārtu vadīšanu skolotājām- Agatei Paštorei, Gitai Ziemelei, Vitai Klausai, Santai Vīgantei, Ilzei Šucai, Edītei Čakšai.

Daudz laimes, Latvija!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā