JAUNAIS ATSKAITES PUNKTS PILSONISKAJĀ IZGLĪTĪBĀ

2023.gada 28.novembrī Latvijas Universitātes lielajā aulā tika paziņoti starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma IEA  ICCS 2022 pirmie starptautiskie un Latvijas rezultāti.

Ziņojuma saturu veido 2022.gadā vāktie dati. IEA ICCS 2022 pētījumā saturiski tika izceltas četras jomas– līdzdalība, ilgtspējība, digitālā vide, jauniešu uzskats par politiskajām sistēmām. Pētījumā piedalījās 22 pasaules valstis. Latviju pārstāvēja 198 skolas, 2876 skolēni kuru vidējais vecums ir no 13 līdz 14 gadiem.

IEA ICCS mērķis ir izpētīt, cik lielā mērā dalībvalstu jaunieši ir gatavi uzņemties dažādas pilsoniskās lomas, kas raksturīgas 21.gadsimta pirmajai ceturtdaļai.

Tika pētīta skolēnu konceptuālā izpratne, zināšanas un prasmes pilsoniskās izglītības jomā.

Latvijas vidējie sasniegumi šajā pētījuma ciklā bija 490 punkti, kas atbilst B zināšanu līmenim.

Starptautiskais vidējais sniegumu rādītājs bija 509 punkti, kas arī atbilst B zināšanu līmenim.

Pētījumā piedalījās arī Staļģenes vidusskolas ( tagad – pamatskolas) skolēni, kas uzrādījuši šādu rezultātu - iegūti 498 punkti, kas atbilst B zināšanu līmenim.

Lielisks sniegums! Lepojamies!

Detalizēts zināšanu līmeņa skaidrojums, dalībvalstu starptautiskie rezultāti, kā arī Latvijas sasniegumu analīze starptautiskā kontekstā apkopota nacionālajā ziņojumā, kas atrodams šeit: https://www.ipi.lu.lv/publikacijas-a/iea-iccs/

 

Informāciju sagatavoja Staļģenes pamatskolas karjeras konsultante Lāsma Ivanova