Gatavojamies skolas salidojumam

2023.gada 1.jūlijā skolas absolventi tiek aicināti uz skolas salidojumu. Skolas simbolu- kokā grebto pūci ir skāris laika zobs, tādēļ drīzumā to nomainīs jauna, akmenī kalta skaistule, kura tāpat kā skola pastāvēs mūžīgi.

Liels paldies ziedotājiem!

Artūrs Arnītis  Fito AL SIA

 

Āris Burkāns

 

Jānis Vīgants

 

Jānis Tukulis  Cīruļi SIA

 

Švarcs Uldis

 

Liepa  Matīss

 

Bišere Monika

 

Nagle Laila

 

Nagle Luīze

 

Nagliņš Lauris

 

Naglis Aivars

 

Naglis Jānis

 

Skrodere Digna Z/s Zūmaņi

 

Krastiņa Gundega

 

Upeniece Solveiga

 

Valdmane Evita

 

Atāls Kaspars

 

Beņicka Vladislava

 

Skrupska Anda

 

Tralmaka Agnese

 

Minkeviča Natālija

 

Kirfa Anete

 

Ķince Iveta

 

Vanaga Sanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunajai pūcei jau saziedoti 5175 EUR. Arvien gaidām atsaucīgus ļaudis, kuri vēlas ziedot, jo kopējās izmaksas par jauno skolas simbolu ir 7795,95 EUR. Ziedotāju vārdi tiks publicēti skolas mājas lapā un skolā izvietotajā stendā.

Aicinām ikvienu, kura atmiņas saistās ar Staļģenes skolu, ziedot, lai skolas salidojumā mūs priecētu no jauna dzimusi, akmenī kalta pūce.

Jelgavas novada pašvaldība , reģ. Nr.: 90009118031
Juridiskā adrese: Pasta iela 37,Jelgava, LV-3001

AS Swedbank - LV27HABA0551026845154

Ziedojuma mērķis: Staļģenes skolas pūcei

Ziedotāju vārdi tiks iemūžināti

 

Pārmaiņas skars arī skolas nosaukumu- Staļģenes vidusskola no 2023.gada 1.augusta kļūs par Staļģenes pamatskolu.

 

Raidījums par Staļģenes vidusskolu: https://www.retv.lv/raidijums/vertigi-zinat/vertigi-zinat-s5e12

 

Aivars Naglis, skolas direktors