Baltā galdauta svētki 3.05.2023.

Staļģenes skolā Baltā galdauta svētki tradicionāli tiek svinēti dabā. Arī šogad mūs visus-skolēnus un skolotājus- vienoja pārgājiens, ko godam izturēja mūsu mazākie dalībnieki-sešgadnieki.

Šoreiz kopā sanācām svētku kontekstā ļoti nozīmīgā vietā-“Auču” māju pagalmā. Vēlreiz sirsnīgs paldies saimniecei K.Čakstei, ka varējām darboties, atpūsties un baudīt saulainu dienu Valsts pirmā prezidenta dzīves vietā!

Tā bija emocionāli piesātināta diena, kad Jāņa Čakstes muzejā gide I.Freimane stāstīja  par personības veidošanos, par prasmi uzņemties atbildību, uzticību ideāliem, par tām garīgajām vērtībām, kas tiek nodotas nākamajām paaudzēm.

Apzinoties vienu no šīm vērtībām– brīvību, katra klase klāja galdu par tēmu “Brīvība, pavasaris, mēs”. Žūrija sveica 2.,5. un 8.klasi. Jāatzīst,ka izvēlēties bija grūti.

Par klašu saliedēšanas aktivitātēm un jautrību gādāja SIA Remoss (vadītājs N.Hofmanis) un pirmsskolas sporta skolotājas L.Petrova, A.Uvena.

Pasākuma noslēgumā daudzus atzinīgus vārdus par ļoti garšīgajām pusdienām saņēma 9.klases pavāri un skolotāja I.Ērstiķe!

Skaistie mirkļi jāsaglabā. Par to gādāja keramikas pulciņa vadītāja K.Niedra. Viņas radīto piemiņas balviņu saņēma katra klase.

Būt kopā pavasarī, būt brīviem, darīt kopā, godināt savas apkaimes personības- tāda ir šo svētku būtība. Mēs svinējām!

Paldies visiem, kuri gādāja par šīs svētku dienas izdošanos!

                                                               Ārpusklases darba organizatore Silvija Saleniece