Virtuālā tikšanās Igaunijā

    Šī brīža apstākļi visā pasaulē liedz realizēt projektus tādā veidā un apmērā, kā tie tika plānoti pirms pandēmijas laikā. Mēs neesam izņēmums- plānotā vizīte Igaunijā klātienē bija jāpārceļ uz virtuālo pasauli- Microsoft Teams un Zoom platatformu.

    Aprīļa pēdējās nedēļas  3 dienas  bija iespēja viesoties Igaunijas  otrajā lielākajā salā Hījumā  Palades pamatskolā. Virtuālajā vizītē no mūsu skolas  piedalījās skolotājas S.Bērziņa, G. Ziemele, D. Briģe un I. Ērstiķe, kas ikdienā māca STEM mācību priekšmetus.

     Pirmajā dienā Igaunijas pārstāvji iepazīstināja ar izglītības sistēmu savā valstī un Palades pamatskolu. Praktiski darbojoties dalībnieki apguva praktiskas iemaņas par “lēno izglīlību” un  iespējām šādas mācīšanas pamatprincipus ieviest mūsu skolas ikdienas darbā. Kā arī notika praktiska nodarbība jeb eksperiments. Kopīgi darbojoties izveidojām ēdamas želejas lodītes, kuras pagatavošanā nepieciešamas tikai divas sastāvdaļas- sula un agara, bet rezultāts ir interesants.

   Otrajā dienā nedaudz pievīla saziņas iespējas- Microsoft Teams uz brīdi nedarbojās vairākās valstīs, bet ātri tika pieņemts lēmums saziņu veidot Zoom platformā un darbs varēja sākties. Palades skola iepazīstināja ar iespējām STEM mācību priekšmetus apgūt dabā. Tā kā Palades skola atrodas uz salas, tad viņiem ir plaša iespēja iepazīt dažādas dabas ekosistēmas, pētīt un mācītes laukā, kam speciāli izveidota āra klase.   Šajā dienā katras skolas skolotāji dalījās ar labās prakses piemēriem par stundu vadīšanu dabā. Mūsu skolu pārstāvēja skolotāja D.Briģe, kura pastāstīja par fizikas stundām dabā – kā skolēni iepazina un veidoja vienkāršos mehānismus, kas atrodas mums apkārt.

   Trešājā dienā tika analizēti skolēnu aptaujas rezultāti projektu uzsākot, kā skolēni jūtas mācoties klātienē, kādas izjūtas pārņem ilgstoši mācoties attālināti. Katra dalībvalsts iepazīstināja ar savu skolēnu vērtējumu. Arī mūsu skolas 6.-9. klašu skolēni aizpildīja šo anketu un to darīja ļoti apzinīgi, par to sagatavotajā prezentācijā pastāstīja skolotāja S. Bērziņa. Darbs turpinājās ar piemēriem, kā attālināto mācību procesu padarīt interesantāku, uzdevumus skolēniem piedāvājot veikt dabā. Praktiskās nodarbības laikā tika veidots eksperiments ar zilo kāpostu un dažādiem reaģentiem, kas atrodami katrā mājā. Mūsu skolā šo darbu uzņēmās skolotāja G.Ziemele un izveidoja eksperimenta materiālu, ko demostrēt ķīmijas stundās. Darba noslēgumā Igaunijas kolēģi bija parūpējušies par sevis palutināšnas iespēju -  tika demostrēts kā  pagatavot sev ķermeņa skrubi, ko mēs arī izmantojām. Noslēgumā, protams,  tika apkopota iegūtā pieredze un izvērtēts paveiktais.

    Paldies kolēģēm par dalību projekta aktivitātēs! Lai izdodas projekta pārējās aktivitātes realizēt klātienē!

 

Projekta vadītājas  asistente Staļģenes vidusskolā Ilze Ērstiķe