Virtuālā mobilitāte Ziemeļmaķedonijā

Šī gada 22.oktobrī tika organizēta virtuālā tikšanās Microsoft Teams platatforā ar projekta “Slow down education in the nature” partneriem. Virtuālo tikšanos organizēja Ziemeļmaķedonijas skolotāji, kur dienas garumā tika izrunāta  aktuālākā projekta informācija.

Mūsu skolas pārstāvji S.Saleniece, G.Ziemele, D.Briģe, S.Bērziņa  un I.Ērstiķe piedalījās šajā sanāksmē, lai kopīgi spriestu un sagatavotos jaunajai projekta aktivitātei- projektu darbu rakstīšanai. Virtuālās tikšanās laikā, tika izstrādāts projekta rakstīšanas nolikums un vērtēšanas kārtība, kas būs vienota visām dalībvalstīm. Lai pēc projekta darbu aizstāvēšanas savā skolā, divas labākās skolēnu komandas  varētu tikties Igaunijā un sadarbības partneriem prezentēt paveikto.

  Tikšanās laikā, katra dalībvalsts prezentēja  paveikto darbu. Arī mēs pastāstījām par  vasaras nometnes prezentēšanu savā skolā, par projekta prezentēšanu ārvalstu delegācijām un novada skolām, par atsākto darbu pie sporta pulciņa.  Ziemeļmaķedonijas pārstāvji piedāvāja savu redzējumu par nākamo lielo aktivitāti- aktīviem starpbrīžiem skolā. Stāstot un prezentējot, kādas ir iespējas viņu skolā , bērniem pavadīt starpbrīžus bez ierīcēm un telefoniem. Kopīgi tika nolemts, ka nākamajā tikšanās reizē, katrs pārstāvis iepazīstinās ar savā skolā  realizētajiem piedāvājumiem aktīvākiem starpbrīžiem. Kā jau ierasts, dienas beigās notika paveiktā darba izvērtējums un izteikta cerība, ka turpmāk varēsim tikties klātienē!

Ilze Ērstiķe projekta asistente Staļģenes vidusskolā.