Skolēnu aktivitātes projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

    Reizē ar jauno mācību gadu, skola ir uzsākusi dalību Erasmus + projektā, lai veicinātu jauniešu aktīvu iesaisti radošu, inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā un realizēšanā par veselīga dzīvesveida popularizēšanu,  skolas un pagasta vides attīstībai un skolas piedāvājuma dažādošanai.

Projekta dalībnieki, 7.-9. klašu skolēni, un  darbu vadītāji, 6. septembrī tikās uz kopīgu sarunu ar projekta koordinatori L.Šantari, lai sīkāk iepazītu Erasmus+  projektu mērķus un vīzijas. L.Šantare pastāstīja par skolas iepriekšējo pieredzi, darbojoties līdzīgos projektos, un to, kas paveicams, lai veiksmīgi tiktu realizēts arī jaunais projekts. Skolēni tika iepazīstināti ar veicamajiem darbiem šī projekta ietvaros, kā arī  mobilitāšu noteikumiem un to, kas darāms pēc atgriešanās no starptautiskajām vizītēm.

  Skolēni, kas vēlas piedalīties šajā projektā, šobrīd aktīvi uzsākuši darboties pie individuālajiem vai pāru projekta darbiem. Tēmas, pie kurām šobrīd strādā jaunieši, ir dažādas: gan skolas estētiskās vides uzlabošana, gan diskriminācijas jautājumu izpēte, gan veselīga dzīvesveida popularizēšana, gan skolas parka labiekārtošanas darbi un tūrisma popularizēšana vietējā pagastā.

   Darbu aizstāvēšana notiks 15.-19.janvārī, piedaloties komisijai, kuras sastāvā būs gan pedagogi, gan pašvaldības un vecāku pārstāvji. Katrā klašu grupā tiks izvirzīts attiecīgais skaits labāko, interesantāko un aktuālāko darbu veicēju, kuri dosies starptautiskās mobilitātes braucienos:  deviņi 9.klases skolēni uz Portugāli,  seši 8.klases skolēni uz Rumāniju, un septiņi 7.klases  skolēni uz Igauniju.

   Pilns projektu darbu nolikums lasāms skolas e-klases žurnālā “Paziņojumos”, kā arī pie projekta  konsultantes skolā I.Ērstiķes.

I.Ērstiķe, projekta konsultante Staļģenes pamatskolā