Matemātikas skolotāju vizīte mūsu skolā

14. oktobrī mūsus skolā viesojās Eramsus +  projekta  “MathemaTIKs for Primary School Teachers” (Matemātika pamatskolas skolotājiem)  projekta dalībnieki no  Polijas un  Spānijas.Vizītes mērķis bija iepazīties ar  skolu, tās mācību telpām, kā arī  mācību procesu un novatoriskām  matemātikas mācīšanas metodēm (kompetenču pieejas īstenošana, mācīšanās dabā/ āra klases, netradicionālu mācību metožu izmantošana utt.).

Vispirms viesi tika iepazīstināti ar muzeja ekspozīcijām, par ko sakām paldies Saivai Drupai. Pavisam īsā ekskursijā izrādījām skolas telpas un  tad prezentējām izglītības sistēmas jaunumus mūsu valstī kopumā un matemātikas mācīšanas idejas mūsu skolā – stundas tēmas un aktivitātes, ko var realizēt dabā un saistībā ar citiem mācību priekšmetiem. Projekta  dalībnieki ar aizrautību izspēlēja piedāvātās matemātikas spēles, pat neskatoties uz to, ka nesaprata latviešu valodas, matemātiskā valoda visā Eiropā ir vienāda.  Kā arī paši praksē izmēģināja, kā ar minimāliem līdzekļiem – drauga atbalstu, zīmuli un kalkulatoru-  izmērīt augoša koka garumu, noteikt tā apkārtmēru un vecumu. Analizēja šādā veidā apgūstamās matemātiskās prasmes un saistību ar citiem mācību priekšmetiem (dabas zinības, vizuālā māksla).

  Noslēgumā viesus iepazīstinājām arī ar savu realizēto Erasmus + projektu “Slow down education in the nature” (“Nesteidzīga izglītība dabā”). Prezentējām galvenās idejas, lielāko vērību liekot uz STEM mācīšanu dabā  - dalījāmies ar iegūto pieredzi. Izrādījām uzstādītos āra trenežierus un  gaiteņu iekārtojumu, kas rosina skolēnus aktīvākiem starpbrīžiem.

Matemātikas skolotāja Ilze Ērstiķe