Konkurss “Projekta darbs STEM priekšmetos vai veselīgs dzīvesveids “

   Erasmus + projekta “ietvaros dalībvalstu skolu jauniešiem tiek izsludināts konkurss par labākajiem projekta darbiem STEM mācību priekšmetos vai  par veselīgu dzīvesveidu.

Projektu rakstīšanas mērķis: mudināt skolēnus meklēt inovatīvas un radošas idejas kā mācīt skolēniem dzīvot veselīgi, iesaistīt skolēnus veselīgu aktivitāšu organizēšanā un izstrādāt instrumentus vai materiālus, lai ieinteresētu vienaudžus STEM mācību priekšmetos.

  Projektā iesaistās 6.-9. klašu skolēnu grupa, kuru vada viens no vasaras nometnes dalībniekiem. Skolā tiek izveidotas 5 darba grupas:  viena no 7.klases un pa  divām  no 8. un 9.klasēm. Grupas, skolotāju vadībā, izstrādā savu izvēlēto tēmu, to sagatavo angļu valodā, kas ir projekta darba valoda.

  Darbu aizstāvēšana notiks no 1.-7. martam, komisijai, kuras sastāvā ir skolas, pašvaldības un vecāku padomes pārstāvji, kā arī 6.-9. klašu skolēniem.

  Divi projekta darbu autori, kuri iegūs visaugstāko novērtējumu, dosies aprīlī uz Igaunijas partnerskolu Palade Pohikool, kur notiks starptautiska skolēnu apmaiņas  aktivitāte, kuras laikā visu dalībvalstu jaunieši prezentēs savus darbus.

     Projektu galaprodukts ir jaunizveidota aktivitāte/spēle jauniešiem par attiecīgo tēmu, kuru noslēdzoties projektam “Nesteidzīga izglītība dabā” tiks apkopoti e-grāmatā, kā arī publicēti e-Twining vietnē Twinspace.

  Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties Staļģenes vidusskolā pie projekta asistentes Ilzes Ērtiķes.