Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “Nesteidzīga izglītība dabā” pieredzes apmaiņas brauciens uz Igaunijas Hījumā salu

No 4.-8 aprīlim Palades skolā  (Igaunijā) tikās četru partnerskolu – Latvijas, Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas- skolēni un skolotāji, lai kopīgi iepazītos ar skolēnu veidotajiem projekta darbiem, apgūtu prasmes par veiksmīgām informācijas pasniegšanas metodēm, darbotos dabas izziņas takās, dalītos labās prakses piemēros.No 4.-8 aprīlim Palades skolā  (Igaunijā) tikās četru partnerskolu – Latvijas, Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas- skolēni un skolotāji, lai kopīgi iepazītos ar skolēnu veidotajiem projekta darbiem, apgūtu prasmes par veiksmīgām informācijas pasniegšanas metodēm, darbotos dabas izziņas takās, dalītos labās prakses piemēros.

Staļģenes vidusskolu pārstāvēja 6 skolēni, kuri prezentēja savus veidotos projektus – galda spēles. Jana Apaļā, Alise Kristāla un Keitija Beķere iepazīstināja ar savu spēli- Latvijas dievi. Spēles laikā spēlētājiem ir iespēja iepazīt Latvijas dievības, atbildot uz attiecīgiem STEM mācību priekšmetu jautājumiem. Roberts Celmiņš, Sindija Mancēviča un Emīls Roze prezentēja spēli- STEM Spēle. Spēles mērķis ir nonākt finišā, atbildot  uz dažāda līmeņa jautājumiem, krājot bonusa kartiņas. Pārējie dalībvalstu skolēni prezentēja gan pašu veidotas datorspēles un galda spēles, gan atkritumu pārstrādes procesā radušos produktus, gan savus aprēķinus, kā iztērēt  miljonu, gan brīvā laika pavadīšanas aktivitātes svaigā gaisā.

  Praktiska semināra laikā apguvām prasmes kā informāciju pasniegt vieglākā veidā un vizuāli uzskatāmi. Šajās nodarbībās pat vislielākais zīmēt nepratējs nonāca pie atklājuma- es arī protu zīmēt un vizuālā veidā sniegtā informācija ir vieglāk saprotama. Tas radīja gandarījumu un apziņu- to izmantošu arī turpmāk. Skolēni praktiski izmēģināja roku, veidojot plakātus par šobrīd visā pasaulē aktuālo tēmu- karš un miers.

  Viens no projekta pamatmērķiem ir veselīgs dzīvesveids un mācības dabā, ko izbaudījām arī šajā braucienā. Nodarbības notika gan Palades dabas izglītības centrā, gan Ristnas dabas takās.  Praktiski veicot  dabas zinību, matemātiskus un sadzīviskus uzdevumus skolēni apguva jaunas prasmes, bet skolotāji ieguva labās prakses piemērus, ko pārvest uz savu skolu un realizēt savā darbā.

Skolotāji- no mūsu skolas Aivars Naglis, Larisa Ragele, Dālija Briģe, Ināra Ozoliņa, Ilze Ērstiķe un projekta vadītāja Lelde Šantare- iepazina izglītības sistēmu Igaunijā. Šobrīd Igaunijā tiek aprobēts projekts  -aktivitātes stundu laikā un starpbrīžos. Skolotājiem tiek piedāvāts izstrādāts darba materiāls- gatavas darba kartītes ar aktivitāšu aprakstiem, kuras izmēģinot savā darba procesā, ir jāveic tikai izvērtējums. Mums šis darba materiāls ļoti patika!

  Protams, neiztikām arī bez izklaidējošiem un sportiskiem pasākumiem šajā brauciena laikā. Dalībnieki izveidoja nelielu deju uzvedumu – pa vienai tautas dejai no katras valsts, kuru demonstrēja Kerdlas pilsētas Rātslaukumā- tā paužot savu attieksmi pret karu. 

  Iepazinām divas skolas- Palades pamatskolu, kura ir mūsu projekta partnerskola, un Sūremoisa skolu. Šajā skolā  mācās tikai 17 skolēni, no kuriem 10 skolēni,  mums sniedza sirsnīgu koncertu- dziedāja un spēlēja dažādus mūzikas instrumentus. Skoliņa atrodas Sūremoisas muižā, ar kuras telpām, vēsturi un spoku stāstiem mūs iepazīstināja tad, kad sāka jau satumst…

  Kāpiens Kepu bākā- vissenākajā, strādājošajā bākā Eiropā- izrādījās īsts pārbaudījums. 279 ļoti augsti pakāpieni, zemi griezti un vīteņkāpnes mūs noveda bākas augšā. Skats varens, vējš vēl iespaidīgāks- kopā iespaidi fantastiski. Šī bija vienīgā saulainā diena mūsu brauciena laikā, kurā tad arī baudījām Hījumā salas dabu.

  Skolēniem vislielāko prieku par izklaidēm sagādāja ''Vēja tornis'' – augstākā kāpšanas siena Baltijā. Personīgais izaicinājums, grūtību pārvarēšana, dalībnieku atbalsts un skat- pa sienu kāpa visi mūsu skolēni – ar fizisko sagatavotību viņiem viss kārtībā! Jana un Alise sasniedza augstāko punktu attiecīgajā grūtības pakāpē – 17 metri! Prieks pašām un pārējiem!

  Skolēni atzīst, ka vissvarīgākais visa brauciena laikā ir iegūtie draugi no partnerskolām. Kopā pavadītais laiks, ļauj vairāk iepazīt vienam otru un dažādu valstu kultūru. Tā kā savstarpējā saziņa pēc brauciena turpinās virtuālajā vidē, tas dod cerību kādreiz vēl tikties.

  Nedēļa, kurā jaunu pieredzi un zināšanas ieguva ikkatrs, paskrēja ātri un bija jāsaka paldies Igaunijas lieliskajai komandai par uzņemšanu!

Personīgi paldies  Klaire un Anti Leigri! Viņi bija tie, kas nepārtraukti rūpējās par mūsu aktivitātēm, izklaidēm, vēlmēm un vajadzībām.

Paldies mūsu šoferim – Jānim Ērstiķim! Kā saka Hījumā salā- vienīgais, kas ir precīzi- tas ir autobuss. Mums tā bija!

Paldies visiem braucējiem par komandas garu, par atbalstu un kopā būšanu!

Ilze Ērstiķe, projekta asistente Staļģenes vidusskolā